« Paul Krugman: Missing Molly Ivins | Main | One Step Forward, Two Steps Backward? »

Friday, February 02, 2007

In Translation

This is an article about flexicurity from a Danish magazine with quotes from Robert Reich and some guy named Mark Thoma. I wonder what I said?:

Amerikanske økonomer ser mod Danmark. Amerikanske økonomer er begyndt at rette øjnene over Atlanten. De ser muligheder i den danske flexicurity-model: ...Robert Reich, professor ved Berkeley Universitet og tidligere beskæftigelsesminister under præsident Clinton, ser den danske model som en direkte medvirkende årsag til den danske økonomis gode tilstand.

"Når borgerne ikke er bange for forandringer, når de er fleksible i forhold til ændringer, fordi de har understøttelses- og uddannelsesmuligheder, så bliver hele økonomien fleksibel og tilpasningsdygtig. Den danske model er meget god til at sikre dette," siger Robert Reich til Agenda. ...

Mark Thoma, der står bag Economist’s View, en af de mest læste økonomiske blogs på internettet, mener, at den danske model har en særlig styrke i forhold til globaliseringen.

"For mig er det vigtigt at skelne mellem at beskytte job og beskytte mennesker. Hvis job er beskyttede, så det er svært at afskedige medarbejdere, mister økonomien sin fleksibilitet. Hvis man i stedet gør det muligt at afskedige, og samtidig beskytter den enkelte med støtte og hjælp, hvis de bliver afskediget, skaber man en fleksibel økonomi, der kan tilpasse sig, uden at den enkelte skal bære en uforholdsmæssig stor byrde," siger Mark Thoma til Agenda.

Here's the question and reason for the post. If you can read this, I'm curious -- what does the graph in the article show?

  Posted by on Friday, February 2, 2007 at 09:34 AM in Economics, Social Insurance | Permalink  TrackBack (0)  Comments (22)

  TrackBack

  TrackBack URL for this entry:
  https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d83451b33869e200d834e006dc53ef

  Listed below are links to weblogs that reference In Translation:


  Comments

  Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.